Fáilte chuig Fiontar & Scoil na Gaeilge

FAILTE romhat!

Scoil ildisciplíneach is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge atá aitheanta go hidirnáisiúnta ar chaighdeán na gclár a sholáthraítear inti agus ar nuálacht an teagaisc, an taighde agus an tsaothair atá ar bun ag an bhfoireann acadúil agus ag foireann na dtionscadal digiteach. Tá céimeanna na Scoile, ag leibhéal na bunchéime agus na hiarchéime, deartha i dtreo is go dtreiseofar scileanna praiticiúla agus acadúla na rannpháirtithe, agus le go gcuirfear lena bhforás leanúnach acadúil agus lena gcáilíochtaí gairmiúla.

Cén fáth Fiontar & Scoil na Gaeilge?

たな克莱尔mhealltacha搜索引擎优化leanas AR失败SA scoil:

fochéimeanna:
BA GNO的AGU称为Gaeilge(dc118)
BA称为Gaeilge,iriseoireacht的AGU NAmeáindhigiteacha(DC239)

iarchéimeanna:
MSC我ngnó的AGU我dteicneolaíocht一个eolais(dc627)

Is féidir le mic léinn ar spéis leo staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag leibhéal na bunchéime an t-ábhar a roghnú mar chuid de na cláir acadúla eile seo a leanas freisin, atá á dtairiscint mar chuid de raon clár Dhámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta:

fearann foireann NA scoile FAILTEchroíúilroimh mhicléinn一个bhfuil suim ACU我gceann AR bith德呐roghanna ATA luaite AR的suíomhSEO。